Последни новини

Видео оферта


 

Оценки на имоти

 

Авансово се заплаща 50% от цената при извършване на оглед на имота на място и 50% когато оценката е готова. Това условие не важи когато има намаление на цената, промоция и т.н. Когато е дадена отстъпка се заплаща авансово цялата сума.

 

* Обслужвани градове - София и всички населени места в радиус не по-голям от 15-20км. от околвръстното шосе За всички по-отдалечени места цените се договарят.

** Реалните пазарни оценки НЕ се извършват от лицензиран/сертифициран независим оценител (и не претендират да са такива) и към този момент не важат пред банка. Оценките се извършват от професионалисти с над 10 години стаж като брокери на недвижими имоти и извършили над 15000 огледа и посредничили в стотици покупко-продажби на недвижими имоти в София.

 

*** Всички цени за оценки важат за обекти с квадратура до 200кв.м. за по-големи квадратури ни изпратете подробна информация и запитване и ще ви отговорим до 48 часа.

 


Интересни теми от блога на ТБМ2 свързани с оценяването на имотите:

 


Често срещан цитат: “Аз ги видях как вървят имотите в интернет…” (част първа )

 

“Аз ги видях как вървят имотите в интернет…” (част втора)

 

“Аз ги видях как вървят имотите в интернет…” (трета част)На кого може да послужи реалната пазарна оценка на недвижим имот?

Собственици на имоти, които вече са взели решение да си продадат имота и дори техния имот се предлага, но вече са минали няколко месеца и кандидати няма - в 19 от 20 случая това означава неправилно оценен имот. Практиката ни показва, че това се случва масово особено в големите градове.

Собственици на имоти, на които им предстои продажба на недвижим имот и искат предварително да проучат какво могат да получат за своя имот.

Купувачи на недвижими имоти, които искат да получат обективна оценка на имотите, които са си набелязали за покупка и се колебаят дали да сключат сделка на предложената им цена.

Купувачи на недвижими имоти, които имат нужда от инструмент като една обективна оценка, която да им послужи добре при преговорите със собствениците на избрания от тях за покупка имот.

При бартери - обективната оценка може да послужи при варианти за бартер когато се разменят имоти или когато се разменя имот срещу нещо друго например автомобили, бизнес и т.н.

Собственици на имоти, които искат да отдават под наем свой имот, но не са сигурни какъв е максималния наем, който могат да получат.

Собственици на имоти, които вече предлагат свои недвижим имот и търсят  наематели, но вече са минали няколко месеца и нямат никакви кандидати. В 19 от 20 случая това е неправилно определена наемна цена.

Собственици и/или купувачи на недвижими имоти, които искат да знаят коло ще струва техния имот след като го ремонтират в случай, че след това го пускат отново в продажба или под наем.

Наематели на недвижими имоти, които имат нужда да предоговорят своя договор за наем с настоящите си наемодатели. РПО е перфектния за тези преговори инструмент.

Методи:

 

Метод на сравнителните/пазарните аналози

При този най-популярен метод стойността на недвижимия имот се определя чрез пряко сравнение на оценявания имот с други подобни недвижими имоти, с местонахождение в непосредствена близост до оценявания имот или в сходен ценови район, които са били оферирани, продадени или наети в през последните месеци преди датата на оценката. Този метод е приложим само при наличието на информация за сделки с подобни имоти.

Метод на приходите

При този метод се определя чистия годишен приход от недвижимият имот след като се приспаднат всички разходи като поддръжка, данъци и такси, застраховки, разходи за подръжка и отдаване под наем като комисионни и т.н.

Метод за определяне на цената при замяна/бартер

Иновативен метод, който е подходящ при определянето на цената на недвижим имот, който ще бъде заменен срещу друг имот или срещу други стоки и/или услуги. Този метод е комбинация от метода на сравнителните/пазарните аналози и метода на приходите. Има за цел да посочи максимално най-високата реална цена на имота, която да не ощети собственика ако той реши да направи бартер.

Метод за определяне на ликвидна цена


Чрез този метод се определя цената на недвижим имот, който е необходимо да се реализира в максимално кратки срокове за продажба или за отдаването му под наем. Сроковете се определят от настоящото състояние на пазара в района където се намира недвижимият имот. Този метод не е приложим при всички видове имоти. За определянето на ликвидната цена се взимат в предвид най-ниските ценови равнища при, които са се реализирали сходни по параметри и местонахождение имоти.

 

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТБМ2