Последни новини

Видео оферта


 

Специални цени

Цени за сключени посреднически договори в периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година.


ТБМ2 СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ТЕЗИ УСЛУГИ:

 

Съдействие за вадене на документи за продажба на имот /скици, данъчни оценки, удостоверения и т.н./ - 299лв без ДДС за град София. За по-отдалечени населени места по договорка.

 

Практик II

1.4% от продажната цена без включен ДДС при посредничество за покупка или продажба на недвижими имоти с цени над 1 000 000 евро и когато се работи само с посредничеството на ТБМ2. Възнаграждението се изплаща при сключване на предварителен договор. 
 

 

Организиране на частен търг за продажба на имот /и:

По договаряне, с предплащане или 6-10% от стойността на имота ако липсва каквото и да е било предплащане от страна на собственика на имота. Вижте примерни правила за организиране на частен търг за продажба на имот.

 

* Цените важат за имоти на територията на София-град и в близките райони до 10км отстояние от околовръстното шосе.

** При продажба на имоти в по-отдалечени райони от София-град 5% върху продажната цена, но не по-малко от 1000 евро без ДДС. За някои видове имоти е възможно агенцията да изисква част от договорения комисион да се предплати. 
 

 

Стандартни цени на услугите

 

Специално предложение за купувачи


Цени на оценките

 

За продавачи на недвижими имоти